Η σχολή μας είναι μέλος της πλέον αντιπροσωπευτικής Ένωσης Ναυαγοσωστικών Σχολών Ελλάδος (ΕΣΝΕ). Η Ένωση σαν σκοπό έχει την προστασία και προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, την Ανάπτυξη της ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, της ανάπτυξης της οργάνωσης λουτρικών εγκαταστάσεων (θάλασσα) και κολυμβητικών δεξαμενών, την ασφάλεια στο υγρό στοιχείο, την ενημέρωση του κοινού και γενικότερα την ανάπτυξη και διάδοση της ναυαγοσωστικής και την προστασία της ανθρώπινης ζωής στο υγρό στοιχείο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Επιπλέον, μέσω της άριστης συνεργασίας με όλα τα αναγνωρισμένα μέλη, εξασφαλίζουμε στους εκπαιδευόμενους μας θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα και κάθε φορά στο μέρος όπου οι ίδιοι θέλουν να εργαστούν.