Απόκτησε πτυχίο

Επαγγελματία Ναυαγοσώστη

Η Σχολή μας είναι η υπεύθυνη σε παραλίες και πισίνες για την ναυαγοσωστική κάλυψη. Οι απόφοιτοί μας, έχουν την δυνατότητα να εργαστούν για την σχολή μας, σε παραλίες όλης της Ελλάδας.

Αναγνωρισμένο Πτυχίο Ναυαγοσώστη!
Άμεση Επαγγελματική Αποκατάσταση!

Πτυχία Ναυαγοσωστικής

Ναυαγοσώστης Ακτής

Ναυαγοσώστης ακτής

Η απαιτούμενη εκπαίδευση για να γίνει κάποιος Επαγγελματίας Ναυαγοσώστης ακτής αποτελείται από 95 ώρες θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.

Η θεωρητική διδασκαλία γίνεται στα γραφεία μας σε αίθουσα διδασκαλίας με όλα τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και η πρακτική εξάσκηση στο κολυμβητήριο Χανίων. Η διάρκεια της είναι 4 εβδομάδες και η εκπαίδευση γίνεται 5 φορές την εβδομάδα.

Για την απόκτηση αδειας ασκήσεως επαγγέλματος ναυαγοσώστη ακτής είναι απαραίτητη και η άδεια ταχύπλοου σκάφους.

 

  • Συμπληρώνουμε την Online Φόρμα Εγγραφής.
  • Φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος.
  • 2 έγχρωμες φωτογραφίες του αιτούντος.
  • Δίπλωμα ταχύπλοου σκάφους
  • Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματολόγου, παθολόγου και καρδιολόγου, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία, από τα/τις οποία/ες να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ψυχικά υγιής, δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανός από ιατρικής άποψης να ασκήσει το επάγγελμα του ναυαγοσώστη.

Πρέπει να είστε από 18 ως 60 ετών