Απόκτησε πτυχίο

Επαγγελματία Ναυαγοσώστη

Η Σχολή μας είναι η υπεύθυνη σε παραλίες και πισίνες για την ναυαγοσωστική κάλυψη. Οι απόφοιτοί μας, έχουν την δυνατότητα να εργαστούν για την σχολή μας, σε παραλίες όλης της Ελλάδας.

Πτυχία Ναυαγοσωστικής

Η απαιτούμενη εκπαίδευση για να γίνει κάποιος Επαγγελματίας Ναυαγοσώστης ακτής αποτελείται από 95 ώρες θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.

Η θεωρητική διδασκαλία γίνεται στα γραφεία μας σε αίθουσα διδασκαλίας με όλα τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και η πρακτική εξάσκηση στο κολυμβητήριο Χανίων. Η διάρκεια της είναι 4 εβδομάδες και η εκπαίδευση γίνεται 5 φορές την εβδομάδα.

Για την απόκτηση αδειας ασκήσεως επαγγέλματος ναυαγοσώστη ακτής είναι απαραίτητη και η άδεια ταχύπλοου σκάφους.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

  • Φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος .
  • 2 έγχρωμες φωτογραφίες του αιτούντος.
  • Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματολόγου, παθολόγου και καρδιολόγου, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία, από τα/τις οποία/ες να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ψυχικά υγιής, δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανός από ιατρικής άποψης να ασκήσει το επάγγελμα του ναυαγοσώστη.

Η εκπαίδευση που απαιτείται για να γίνει κάποιος Επαγγελματίας Ναυαγοσώστης πισίνας αποτελείται από 15 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης και 10 ώρες πρακτικής .

Η θεωρητική διδασκαλία γίνεται στα γραφεία μας σε αίθουσα διδασκαλίας με όλα τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και η πρακτική εξάσκηση στο κολυμβητήριο Χανίων. Η διάρκεια της είναι 1 εβδομάδα και η εκπαίδευση γίνεται 5 φορές την εβδομάδα.

Ναυαγοσώστης πισίνας

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

  • Φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος.
  • Δύο (2)έγχρωμες φωτογραφίες του αιτούντος.
  • Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματολόγου, παθολόγου και καρδιολόγου, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία, από τα/τις οποία/ες να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ψυχικά υγιής, δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανός από ιατρικής άποψης να ασκήσει το επάγγελμα του ναυαγοσώστη