Απόκτησε πτυχίο

Ναυαγοσώστη Πισίνας

Η Σχολή μας είναι η υπεύθυνη σε παραλίες και πισίνες για την ναυαγοσωστική κάλυψη. Οι απόφοιτοί μας, έχουν την δυνατότητα να εργαστούν για την σχολή μας, σε παραλίες όλης της Ελλάδας.

Πτυχία Ναυαγοσωστικής

Ναυαγοσώστης Πισίνας

Η εκπαίδευση που απαιτείται για να γίνει κάποιος Επαγγελματίας Ναυαγοσώστης πισίνας αποτελείται από 15 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης και 10 ώρες πρακτικής .

Η θεωρητική διδασκαλία γίνεται στα γραφεία μας σε αίθουσα διδασκαλίας με όλα τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και η πρακτική εξάσκηση στο κολυμβητήριο Χανίων. Η διάρκεια της είναι 1 εβδομάδα και η εκπαίδευση γίνεται 5 φορές την εβδομάδα.

Η θεωρητική εξέταση περιλαμβάνει την εξέταση των υποψηφίων σε ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών/απαντήσεων. 

Μπορείτε να βρείτε την δεξαμενή ερωτήσεων από τη σελίδα της Ένωσης Σχολών Ναυαγοσωστικής Ελλάδος και εδώ

 

 

Όλοι οι απόφοιτοι πρέπει να κριθούν επιτυχώς στις παρακάτω αθλητικές δοκιμασίες, χωρίς εξοπλισμό κολυμβητή:

  1. Κολύμβηση εκατό (100) μ. ελεύθερο, πρόσθιο, ύπτιο & πλάγιο
  2. Κολύμβηση πενήντα (50) μ., με οπτική επαφή του κινδυνεύοντος, σε χρόνο μικρότερο του ενός και μισού λεπτού (1’ 30″)
  3. Ανέλκυση αντικειμένου βάρους τουλάχιστον τριών (3) χιλιόγραμμων, από βάθος τουλάχιστον δυο μέτρων (2) μ.
  4. Υποβρύχια κολύμβηση τουλάχιστον δεκαπέντε μέτρων (15) μ.
  5. Έλξη (ρυμούλκηση) κινδυνεύοντος, σε απόσταση τουλάχιστον πενήντα (25) μέτρων.
  • Φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος.
  • Δύο (2)έγχρωμες φωτογραφίες του αιτούντος.
  • Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματολόγου, παθολόγου και καρδιολόγου, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία, από τα/τις οποία/ες να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ψυχικά υγιής, δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανός από ιατρικής άποψης να ασκήσει το επάγγελμα του ναυαγοσώστη

Πρέπει να είστε από 18 ως 60 ετών

Μεταφερθείτε στην Online Αίτηση Ναυαγοσώστη