Ναυαγοσωστική κάλυψη

Σύμφωνα με το ΠΔ 71/20, οι παραλίες που θεωρούνται πολυσύχναστες απαιτούν ναυαγοσωστική κάλυψη.

Ο ναυαγοσώστης πρέπει να είναι άρτια εκπαιδευμένος, με αίσθημα ευθύνης και πλήρως  εξοπλισμένος με τον απαραίτητο εξοπλισμό  όπως ορίζεται.

Ο ναυαγοσώστης από την παραλία οφείλει να παρακολουθεί από τον πύργο, είτε να διενεργεί περιπολίες, είτε (εάν βρίσκεται στη θάλασσα) να περιπολεί μέσα από μηχανοκίνητες σωσίβιες λέμβους, σε απόσταση 200 μέτρων από κάθε πλευρά του πύργου.

Οι ναυαγοσωστικές εποπτείες αποτελούν προγραμματισμένα καθήκοντα κατά τη διάρκεια των μηνών του Ιουνίου, του Ιουλίου , του Αυγούστου και  Σεπτεμβρίου κατά τις ώρες 10:30 με 17:30 (εκτός των περιπτώσεων όπου απαιτούνται εποπτείες  μεγαλύτερης διάρκειας).

Η σχολή μας αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου

Ναυαγοσωστικές καλύψεις σε παραλίες και πισίνες

πληρώντας τις σχετικές νομοθεσίες