Η Ναυαγοσωστική Σχολή Oceans Lifeguards είναι υπεύθυνη σε παραλίες και πισίνες για την ναυαγοσωστική κάλυψη. Οι απόφοιτοί μας, έχουν την δυνατότητα να εργαστούν για την σχολή μας, σε παραλίες όλης της Ελλάδας.

0
Διασώσεις 2019
0
Συνολικές Διασώσεις
0
Απόφοιτοι
0
Θέσεις Εργσίας

Συχνές Ερωτήσεις

Δε χρειάζεται κάποιος να είναι πρωταθλητής κολύμβησης για να γίνει ναυαγοσώστης. Με τη κατάλληλη προπόνηση κάθε ένας που γνωρίζει τα βασικά στυλ κολύμβησης μπορεί να βελτιώσει την τεχνική και την ταχύτητα του στο κολύμπι ώστε να ανταπεξέλθει στα απαιτούμενα όρια κολύμβησης ώστε να γίνει ναυαγοσώστης

1] Αίτηση εγγραφής [συμπληρώνεται στην σχόλη]
2] Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας
3] Βεβαιώσεις ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματολόγου, παθολόγου και καρδιολόγου

1] Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας 
2] Πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών βεβαιώσεων ιατρών ειδικότητας παθολόγου και οφθαλμίατρου. Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών ή μοτοποδηλάτων σε ισχύ,  Δεν είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ιατρικά πιστοποιητικά (βεβαιώσεις), αλλά μπορεί να προσκομίσει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της προαναφερόμενης άδειας.
3] Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες και αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο
4] Αίτηση εγγραφής [συμπληρώνεται στην σχολή]

Τα ιατρικά πιστοποιητικά πλέον με την ισχύουσα νομοθεσία μπορούν να είναι είτε από κρατικά νοσοκομεία είτε από ιδιώτες γιατρούς

Για την ανανέωση τις άδειας ναυαγοσώστη απαιτούνται
1] Βεβαιώσεις ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματολόγου, παθολόγου και καρδιολόγου
2] Βεβαίωση που έχει εκδοθεί προσφάτως -όχι πέραν του τριμήνου – από σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης με την οποία βεβαιώνεται ότι διαθέτουν τις προβλεπόμενες ικανότητες για την άσκηση του επαγγέλματος του Ναυαγοσώστη