Απόκτησε πτυχίο

Α' Βοηθειών

Το πρόγραμμα εκμάθησης πρώτων βοηθειών είναι ειδικά σχεδιασμένο έτσι, ώστε οι συμμετέχοντες με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε ένα ευρύ φάσμα περιστατικών που αφορούν ενήλικες, παιδιά και βρέφη.

Πτυχία Α' Βοηθειών